Us Kultuer

Ús fyzje

Lit gemysk wurkje.
Lit it libben feroarje.

Ús misje

In better leverje
en griener wrâld.

Us wearden

Yntegriteit en tawijing, gearwurkje en sukses diele;
It goede dwaan, it goed dwaan.

Us gedrach

Put Customers First

Stel klanten earst

Modern medical person

Demonstrearje yntegriteit

Strive for Excellence

Stribje nei treflikens

Execute for Results

Útfiere foar
Resultaten

Embrace Change

Gearwurking neistribje
en Teamwurk

Innovation

Omearmje feroarings
en Ynnovaasje